Jobcenter & Ydelser

Jobcenter Viborg – delvis af genåbningen af beskæftigelsesindsatsen.

Fra 27. maj 2020 genåbnes beskæftigelsesindsatsen.

Det betyder, at rådhuset igen er åbent for borgere.
Rådhuset har sikret, at borgeres fysiske fremmøde kan ske forsvarligt i forhold til at reducere smitterisikoen for COVID-19.

Ledige og sygemeldte igen har pligt til at deltage i samtaler og aktivering.
Jobcenter Viborg vil i perioden fra 27. maj til og med 30. september 2020 gennemføre samtaler såvel telefonisk, digitalt og med fysisk fremmøde.
Gennemførelsen af samtaler med fysisk fremmøde sker jf. sundhedsmyndighedernes retningslinjer med krav om afstand, rengøring, adgang til håndsprit og kun få personer samlet.

Ledige og sygemeldte har pr. 15. august 2020 igen pligt til at selvbooke samtaler med jobcentret.

Ledige kan igen tilbydes virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud.
Virksomhedstilbud, der blev afbrudt ved suspendering af beskæftigelsesindsatsen, kan genoptages. Varigheden af tilbuddet skal sammenlagt på begge sider af perioden 12. marts – 27. maj 2020 overholde grænserne fastsat i lovgivningen.

Ledige har igen pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og skal derfor sikre at CV-et er opdateret og tilgængeligt på Jobnet.dk samt pligt til at være aktivt jobsøgende.
Det betyder, at reglerne om sanktionering igen er gældende. Ved manglende opfyldelse af rådighedskravene kan du således blive sanktioneret via a-kassen eller Jobcentret.

Al information om almindelig drift og sagsbehandling, finder du som altid på viborg.dk.

Sidst opdateret: 02.06.2020