Spørgsmål og svar

 

Til forældre med børn i dagtilbud

 

Må personalet trøste mit barn?
Pædagogerne må gerne trøste børnene. Sundhedsmyndighederne har i deres anbefalinger taget højde for, at børn er børn, og de også kommer tæt på hinanden og på pædagogerne. Vi deler børn op i mindre grupper, så vi sikrer færre smittekæder.

Hvordan skal aflevering og afhentning foregår?
Forældre skal ved aflevering og afhentning af deres børn sørge for, at der holdes 1 meters afstand til andre børn og forældre. Vær opmærksom på de lokale anvisninger.

Hvornår må ansatte og børn komme i institution efter sygdom?
Ansatte og børn må komme i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. 

I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Ud fra et forsigtighedsprincip må børn og ansatte komme i dagtilbud eller på arbejde igen, når alle i husstanden har været symptomfri i 48 timer.

Hvornår er man syg?
Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra arbejde eller dagtilbud.

Mit barn er i risikogruppen. Skal jeg sende mit barn i dagtilbud?
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at lederen af dagtilbuddet, i dialog med forældre, laver en konkret og individuel vurdering af børn, der tilhører en særlig risikogruppe. I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at barnet kommer i dagtilbud.

Jeg er i risikogruppen. Kan jeg sende mit barn i dagtilbud?
Et barn, der bor i samme hus med en person, der er i særlig risiko, kan som udgangspunkt godt komme i dagtilbud.

Hvis sygdom opstår i dagtilbud?
Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud eller på arbejde, skal de hurtigst muligt hjem og blive der indtil 48 timer efter, de har haft de sidste symptomer. Hvis det viser sig at være corona, skal forældre eller den ansatte informere institutionen. Herefter kontakter institutionen de personer, den coronasmittede har været i nær kontakt med. Af hensyn til tavshedspligten sker det via en personlig besked på Børnenettet.

Mit barn har været i nær kontakt med en coronasmittet person. Må mit barn komme i institution?
Du skal holde barnet hjemme og være særligt opmærksom på, om det får symptomer på COVID-19. Kontakt hurtigst muligt barnets læge for at få barnet testet. Barnet skal som udgangspunkt testes to gange. Hvis første test ikke viser tegn på COVID-19, og barnet ikke har symptomer, kan det igen komme i børnehave eller vuggestue. Hvis der er tegn på større smittespredning i børnehave eller vuggestue, og ledelsen vurderer, at et større antal børn skal sendes hjem for at standse smittespredning, skal du ligeledes holde barnet hjemme og kontakte barnets læge for at få barnet testet. (Læs Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.)

Hvad skal du gøre, hvis dit barn er nær kontakt til én, der har fået påvist COVID-19?
Du skal holde barnet hjemme og være særligt opmærksom på, om det får symptomer på COVID-19. Kontakt hurtigst muligt barnets læge for at få barnet testet. Barnet skal som udgangspunkt testes to gange. Hvis første test ikke viser tegn på COVID-19 og barnet ikke har symptomer, kan det igen komme i dagtilbud. 

Læs Sundhedsstyrelsens information til forældre ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skole eller andre tilbud til børn og unge.

En person i husstanden er smittet med corona. Må mit barn komme i institution?
Børn, der bor sammen med en person, der er smittet med corona, skal ikke møde i dagtilbud.

 

Til forældre med skolebørn

 

Hvad kan vi forvente af undervisningen?
Når vi lukker skolerne op igen, er det til en anden hverdag end før coronavirus. Sundhedsmyndighederne har lavet nogle retningslinjer, som vi skal overholde, så vi ikke udsætter os selv og hinanden for smitterisiko. Vi skal fortsat holde afstand, og vi kommer til at skulle være mere udenfor.
Det har naturligvis også indflydelse på undervisningen. Undervisningen er fortsat underlagt den nye bekendtgørelse om nødundervisning. Her fremgår det, at skolen skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation, vi befinder os i.

Har mit barn mødepligt?
Som udgangspunkt skal børn på alle klassetrin i skole. Børn bliver registreret som fraværende i skolen, hvis de ikke dukker op. Hvis forældre holder deres børn hjemme, skal de selv stå for undervisningen.

Elever, der tilhører en risikogruppe, og som derfor anbefales at blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. (Læs også: Mit barn er i risikogruppen. Skal jeg sende mit barn i skole?)

Kan mit barn komme med skolebus?
Skolebusserne vil efter genåbning køre som normalt. I forhold til sundhedsmæssige tiltag vil busserne overholde de centralt udmeldte retningslinjer vedrørende antal børn og hygiejne.

Holdes der afgangsprøver for elever i 9. og 10. klasse?
Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangsprøver i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Eleverne i 9. og 10. Klasse modtager undervisning frem mod sommerferien og de afsluttende karakterer gives så sent som muligt i skoleåret. Det betyder, at alle elever får et fuldt eksamens- eller prøvebevis og kan søge ungdomsuddannelse som normalt.

Hvornår må ansatte og børn komme i skole efter sygdom?
Ansatte og børn må komme i skole, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask.

I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Ud fra et forsigtighedsprincip må elever og ansatte komme i skole eller på arbejde igen, når alle i husstanden har været symptomfri i 48 timer. 

Hvornår er man syg?
Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra arbejde eller skole.

Mit barn er i risikogruppen. Skal jeg sende mit barn i skole?
Det er elevens egen læge eller børnelæge på hospitalet, der efter en konkret og individuel vurdering anslår, om en elev tilhører en risikogruppe, og om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at barnet kommer i skole.

Elever i en risikogruppe, og som anbefales at blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

Jeg er i risikogruppen. Skal jeg sende mit barn i skole?
Et barn, der bor i samme hus med en person, der er i særlig risiko, kan som udgangspunkt godt komme i skole.

Hvis en medarbejder eller elev er smittet med corona og har været i skole?
Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole eller på arbejde, skal de hurtigst muligt hjem og blive der indtil 48 timer efter, de har haft de sidste symptomer. Hvis det viser sig at være corona, skal forældre eller den ansatte informere skolen. Herefter kontakter skolen de personer, den coronasmittede har været i nær kontakt med. Af hensyn til tavshedspligten sker det via en personlig besked på Aula.

Mit barn har været i nær kontakt med en coronasmittet person. Må mit barn komme i skole?
Du skal holde barnet hjemme og være særligt opmærksom på, om det får symptomer på COVID-19. Kontakt hurtigst muligt barnets læge for at få barnet testet. Barnet skal som udgangspunkt testes to gange. Hvis første test ikke viser tegn på COVID-19, og barnet ikke har symptomer, kan det igen komme i skole. Hvis der er tegn på større smittespredning i en skole, og ledelsen vurderer, at et større antal børn skal sendes hjem for at standse smittespredning, skal du ligeledes holde barnet hjemme og kontakte barnets læge for at få barnet testet. (Læs Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.)

Hvad skal du gøre, hvis dit barn er nær kontakt til én, der har fået påvist COVID-19?
Du skal holde barnet hjemme og være særligt opmærksom på, om det får symptomer på COVID-19. Kontakt hurtigst muligt barnets læge for at få barnet testet. Barnet skal som udgangspunkt testes to gange. Hvis første test ikke viser tegn på COVID-19 og barnet ikke har symptomer, kan det igen komme i skole. 

Læs Sundhedsstyrelsens information til forældre ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skole eller andre tilbud til børn og unge.
 

En person i husstanden er smittet med corona. Må mit barn komme i skole?
Børn, der bor sammen med en person, der er smittet med corona, skal ikke møde i skole.

 

Henvendelse kan ske til boern-unge@viborg.dk

 

 

Sidst opdateret: 04.06.2020